За българите в чужбина

 Начало / За българите в чужбина

„LOGOS & LEX SERVICES“ LTD. е насочена към цялостно подпомагане на българските граждани в чужбина и на българите, заминаващи за чужбина с намерение за дългосрочно установяване там по повод работа или обучение.


Често българските дипломатическите и консулските представителства не могат да извършат желаната от вас услуга или пък срокът за изпълнението й не Ви удовлетворява, тогава на помощ идваме ние. Фирмата предлага цялостно обслужване по снабдяването Ви с всички необходими документи от България. Ако вече живеете в чужбина и имате необходимост от издаването на свидетелство за съдимост или акт за раждане или заверка на диплома от България, ние ще направим това вместо Вас.
В случай, че все пак искате сами да извършите всичко, като пътувате до България, съчетавайки по този начин полезното с приятното, можете предварително да се свържете с нас, за да Ви дадем писмена консултация за стъпките, които трябва да извървите, за да се снабдите с желания от вас документ.

УСЛУГА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

СРОК/ЦЕНА на 1брой документ преведен и легализиран /

Бърза

Обикновена
Заверка дипломи за средно и/ или висше образование за чужбина

1. Нотариално заверено пълномощно в оригинал.
2.Оригинал на дипломите

8 работни дни – 125 евро
+ 65 евро за всяка следваща диплома

15 работни дни
- 80 евро
+50 евро за всяка следваща диплома
Удостоверение от НОИ за придобит трудов стаж в Република България

1. Нотариално заверено пълномощно
2. Копие на документ за самоличност
3. Оригинал на трудова книжка

 -

22 работни дни – 100 евро
Удостоверения за:
- раждане,
-  брак,
- идентичност на имената,
- наследници,
- родствени връзки
- смърт и други необходими за чужбина.

1. Нотариално заверено пълномощно + копие на документ за самоличност

15 работни дни – 80 евро

22 работни дни – 50 евро
Свидетелство за съдимост

1. Нотариално заверено пълномощно
2. Копие от  документ за самоличност
3. Копие от акт за раждане

5 работни дни -80 евро

12 работни дни – 60 евро
Преписи от документи,съставени в Република България
( академични справки, бракоразводно решение, нотариален акт и др. )

1. Нотариално заверено пълномощно

Срокът и цената са по договаряне в зависимост от вида на документа

Писмена консултация

 

30 евро


*В цените не са включени разходи за куриерски услуги, когато документите е необходимо да бъдат изпратени в чужбина.