• Logos & Lex
  Services
  “LOGOS & LEX SERVICES” ООД е посредническа и консултантска агенция,
  лицензирана за извършване на преводи и легализация с Лиценз № КОА-9ПР – 736/2009
  на Министерство на външните работи и Лиценз за администратор на лични данни
  № 1224154 / 2010 г. от Комисия за защита на личните данни.
 • За българите в
  Чужбина
  „LOGOS & LEX SERVICES“ LTD. е насочена към цялостно подпомагане
  на българските граждани
  в чужбина и на българите, заминаващи за чужбина с намерение
  за дългосрочно установяване там по повод работа или обучение.
Цени за услуги Контакти с нас