Регистрация на фирма

 Начало / Регистрация на фирма

Ако имате желание да започнете нов бизнес или да разширите вече съществуващият, ние ще Ви консултираме при избора на правно-организационната форма на фирмата, която искате да регистрирате (ЕТ, ООД, ЕООД и др.), както и ще изготвим всички необходими за регистрацията и документи – пълномощни, договори, декларации и т.н., ще запазим наименованието на бъдещия търговец и след внасяне на необходимите такси, ще подадем заявлението, заедно с придружаващите го документи в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
Ако имате нужда от пререгистрация на фирма или промяна в обстоятелствата, ние Ви предлагаме юридическа консултация и подготовка на всички документи, необходими за вписване в Търговския регистър на промените в обстоятелствата на търговското дружество.
“LOGOS & LEX SERVICES” залага на професионализъм и индивидуално отношение към всеки един клиент.

УСЛУГА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

СРОК/ЦЕНА

Регистрация на ЕООД и ООД

1. Нотариално заверено пълномощно
2. Копие на документи за самоличност

3-15 работни дни.
Съгласно Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения – 300 лева + държавни и административни разходи

Акционерно дружество

 

3-15 работни дни.
Съгласно Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения – 600 лв.+ държавни и административни разходи

Фондации и сдружения с нестопанска цел

 

350 лв. + държавни и административни разходи

Гражданско Дружество

 

300 лв. + държавни и административни разходи

Търговско представителство към БТПП

 

 

Пререгистрация на фирма

 

100 лв.

Ликвидация на фирма

 

300 лв. + държавни и административни разходи

Промяна в обстоятелствата

 

150 лв. + държавни и административни разходи