Преводи и легализация

 Начало / Преводи и легализация

“LOGOS & LEX SERVICES” ООД е лицензирана за извършване на превод и легализация с Лиценз № КОА-9ПР – 736/2009 на МВнР.
Ние Ви предлагаме: Бързи и качествени преводи от/на всички езици на всякакъв вид документация, книги, каталози, интернет сайтове и др., осигуряване на преводач-придружител, легализация и заверка на документи в МВнР, заверяване в министерства, посолства и държавни институции, нотариални заверки.

Писмени преводи
Официален превод – това е превод на официална бланка на фирмата, с положен печат и заверен от заклет преводач, подписал декларация, с която носи наказателна отговорност за верността на превода. Заклетият преводач е лице с много добри езикови умения и съответно образование и/или притежаващо необходимите сертификати, което е подписало декларация пред нотариус, че е запознато с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки направен от него превод. Личните данни и подписът на преводача са регистрирани в сектор "Заверки и легализации" към МВнР, като преводачът е вписан към списъка на една или повече фирми, подписали договор с МвНР за извършване на официални преводи. Легализиран превод – това е официален превод, който е и със заверка от сектор "Легализации и заверки" на Консулски отдел на МВнР на Република България.
Устни преводи
Консекутивен превод / превод с преводач – придружител / - Този тип превод е известен като превод с изчакване, т.е. ако говоренето продължи 5 мин., за преводача също трябва да се предвидят 5 мин. Консекутивният превод не изисква специална техника. Преводачите могат да бъдат един или двама в зависимост от естеството на работа. Консекутивн превод или превод с изчакване се извършва при провеждане на семинари, бизнес срещи и бизнес пътувания, търговски преговори, сключване на нотариални сделки, PR мероприятия и др. Симултантен превод / кабинен превод / –вид устен превод, който се извършва в момента на говоренето. Той е особено подходящ за международни конференции, семинари, симпозиуми и конгреси. Естеството на работа предполага наличието на съответната техника- кабини, слушалки, микрофони.
Заверки и легализация на документи
За да бъде признат в България, документ издаден от чуждестранен държавен орган, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и "легализиран". Преводът трябва да бъде извършен от преводач, който има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи. В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието легализират българските публични актове (документи) със специален печат „апостил”(Apostille).
Вижте как изглежда той :Образец на печата „ Apostille”:

 

АПОСТИЛ
( Convention de la Hayed du 5 octobre 1961 ) 

1.Държава: ………………………………….
Настоящият публичен документ
2. е подписан от …………………………….
3.в качеството й/му на .................................
4.и е поставен печат на ...................................
ЗАВЕРЕН
5. в ..................                      6. На 27 август 2011
7. от …………………………………………..
8. под номер …………………………………
9.Печат                                  10. Подпис: ………….

                       

Цени за превод и легализация
МЕТОД НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКА СТРАНИЦА: МАРКИРАТЕ ТЕКСТА→WORD TOOLS→WORDCOUNT→CHARАCTERS WITH SPACES; ПОЛУЧЕНАТА ЦИФРА РАЗДЕЛЯТЕ НА 1 800 ЗНАКА И ПОЛУЧАВАТЕ БРОЯ НА ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ СТРАНИЦИ.

 

ГРУПИ ЕЗИЦИ

ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ

обикновен − 3 р. дни
до 6 стр./ р. ден

бърз − 24 часа
до 5 стр./ р. ден

експресен – 8 часа
до 3 стр./ р. ден

І група
английски, немски, френски, испански, италиански, руски

ГРАЖДАНСКИ (ТИПОВИ)

12

14

18

ДР. ГРАЖДАНСКИ, ФИРМЕНИ

14

16

20

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ

18

20

24

ІІ група
други славянски езици, румънски, гръцки, португалски, турски унгарски

ГРАЖДАНСКИ (ТИПОВИ)

14

19

24

ДР. ГРАЖДАНСКИ, ФИРМЕНИ

17

22

27

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ

20

25

32

ІІІ група (редки езици)
арабски, скандинавски езици, холандски, финландски, китайски, японски и др.

ГРАЖДАНСКИ (ТИПОВИ)

20

27

по договаряне  с преводача

ДР. ГРАЖДАНСКИ, ФИРМЕНИ

26

по договаряне  с преводача

по договаряне  с преводача

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ

32

по договаряне
с преводача

по договаряне с преводача


Видове документи
ГРАЖДАНСКИ (ТИПОВИ): гражданско състояние, удостоверения, свидетелства, шофьорски книжки, паспорти, дипломи, уверения, служебни бележки; разрешителни, сертификати, лицензи, заповеди, банкови референции, нотариални декларации;
ДРУГИ ГРАЖД., ФИРМЕНИ : приложения към дипломи, академични справки, медицински свидетелства/решения на ТЕЛК, удостоверения за актуално състояние/регистрация на фирма, фактури, договори, препоръки, автобиографии (СV), кореспонденция;
СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ: медицински епикризи/изследвания, учебни програми, съдебни решения, нотариални актове, техническа документация, доклади, анализи, рецензии, финансови, счетоводни и тръжни документи, устави, протоколи, договори, пълномощни, презентации;
*ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ОТСТЪПКИ ЗА ПОСТОЯННИТЕ НИ КЛИЕНТИ!!!!
Заверки и легализации
в МВНР – съответната такса на учреждението, + 10 лева/ документ
в Министерство на правосъдието - съответната такса на учреждението, + 10 лева/ документ
в Министерство на образованието – 10 лева / документ
в други български учреждения – 12 лева
заверка в чуждо дипломатическо представителство – 20 лева.