Услуги

 Начало / Услуги

Основните сфери на дейности на дружеството са:

Преводи и легализация

Устeн превод и писмен превод от/на всички езици на всякакъв вид документация, осигуряване на преводач-придружител. Легализация и заверка на документи от български и чужди учреждения във всички министерства и държавни институции на територията на Република България , нотариални заверки, заверка на документи с апостил / Apostille / и други.

Административни услуги

Заверка дипломи за средно и/ или висше образование за чужбина, академични справки, удостоверение от НОИ за придобит трудов стаж, акт за раждане, свидетелство за съдимост, удостоверения за професионална квалификация, българско гражданство и други.

Юридически услуги

Регистрация и пререгистрация на ООД, ЕООД, АД,ЕТ, учредяване на търговско представителство пред БТТП, юридически становища, правна помощ в областта на гражданското право /международно,търговско, семейно,наследствено право, търговски марки и други/

За българите в чужбина

Легализация на дипломи и всякакви образователни документи за чужбина, удостоверения за професионална квалификация и специалност за упражняване на регулирана професия, удостоверение от НОИ за придобит трудов стаж, акт за раждане, свидетелство за съдимост, удостоверение за наследници, свидетелство за граждански брак.