Юридически услуги

 Начало / Юридически услуги

Ние от посредническа и консултантска агенция “LOGOS & LEX SERVICES” ООД , извършваме следните юридически услуги:

Регистрация на фирма
Фондации и сдружения към Софийски градски съди вписване в регистъра към Министерство на правосъдието
Регистрация на търговска марка и промишлен дизайн
Защита правата на потребителите
Становища и консултации
Правна помощ, представителство и посредничество в областта на фирменото и търговското право
Извършване регистрация и промени в регистрацията на различни правни субекти
Правна помощ, представителство и посредничество в областта на международното право
Правни консултации в областта на семейното и наследствено право
Представителство и посредничество за извънсъдебно уреждане на споровете
Осъществява процесуално представителство по граждански и административни дела